skrucha… Siergiej Łazariew

Wiele procesow zachodzących obecnie w życiu jest skierowanych na usunięcie blokady pomiędzy świadomością i

podświadomością człowieka, a wszystko, co przenika do podświadomości, jest wskazowką do działania i zaczyna aktywnie funkcjonować.

O ile sto, sto pięćdziesiąt lat temu szturmem podświadomości zajmowały się głownie sztuka, filozofia i niektore szkoły

ezoteryczne, to teraz do tego procesu dołączyła już medycyna.

Logika świadomości człowieka jest skierowana na przeżycie ciała fizycznego, logika podświadomości – na zachowanie i

rozwoj struktur duchowych,dlatego proby ich mechanicznego połączenia mogą w wielu sytuacjach doprowadzić do zagłady jednego

z nich.

Obecnie podświadomość człowieka pochłania energetyczne “brudy”z niebywałą prękośią i nie tylko dlatego,że wielu

probuje się tam przedostać lecz także dlatego,że zagubiony człowiek stał siędzisiaj zbyt ufny.Wystarczy okazać chociaż jeden

procent niedowierzania w stosunku do otrzymywanej informacji i podświadomość będzie przed nią zablokowana.

Negatywne uczucia i emocje po przeniknięiu do podświadomości przestają być kontrolowane przez człowieka, a

ponieważ zdrowie fizyczne jest ściśle związane z podświadomością powstają bardzo złożne zależości i nastęstwa.

********************************************************************************************

SKRUCHA skrucha

Obawiam się, że w obecnych czasach bardzo powierzchownie rozumiemy sens skruchy.

Zgłębiając światowe religie, zacząłem analizować pojęcie skruchy, pokajania. Przede wszystkim nie są to bezowocne

wyrzuty sumienia, samobiczowanie czy żałowanie przeszłości. Takimi emocjami człowiek może sobie tylko zaszkodzić i nic

więcej.

Pokajać się to znaczy skierować wszystkie siły na zmianę siebie i nigdy nie powtarzać swoich błędow. Jest to proces,

ktorego sens zawiera się w tym, aby wybuch energii powstający przy uświadomieniu sobie popełnionych naruszeń pracował na tworzenie. Podczas skruchy następuje rozerwanie łańcucha przyczyn i skutkow, w ktorym jeden postępek pociąga za sobą kolejny.Mechanizm przekazywania informacji z pola, to znaczy gromadzenie, aktywizacja programow i ich realizacja poprzez postępowanie człowieka, dzięki pokajaniu może zostać zatrzymany.

W judaizmie ten, kto poczuł skruchę, czy w chrześcijaństwie łotr na krzyżu mogą gorować ponad świętymi, dlatego że

do tego,aby całe życie przeżyć w świętości,potrzebny im jest dziesięciokrotnie większy wysiłek niż człowiekowi z czystą karmą.

Osoba z czystą karmą rodzinną i osobistą często potrzebuje mniej wysiłku, aby osiągnąć ogromne rezultaty, aniżeli ktoś

z ciężką karmą do tego,aby być po prostu porządnym.Dlatego we wszystkich światowych religiach jest wyraźnie sformułowana teza, że osobiste dążenie człowieka do Boskości jest ważniejsze od możliwości, ktorymi obdarzyła go natura.

Mechanizm skruchy powinien być nierozerwalnie związany z rozumieniem obrazu świata: aby zdać sobie sprawę z

naruszenia prawa, trzeba znać prawo.

Początkowo przypuszczałem,że skrucha niszczy tylko programy uformowane przez negatywne emocje: nienawiść,obrazę,

życzenie komuś zła, ale teraz widzę, że jej możliwości są o wiele większe i że najważniejsza jest całkowita zmiana i zharmonizowanie struktur pola.

Na subtelnym poziomie duchowym każdy człowiek kontaktuje się z Boskością, tak jak każda komorka organizmu – z

całym organizmem.Niemożliwe jest zerwanie tego kontaktu nawet przy najcięższej karmie i niezależnie od zachowania.Struktury pola każdego człowieka zawierają informacje o naruszeniach najwyższych praw przez przodkow i przez niego samego w poprzednich wcieleniach i im poważniejsze są te naruszenia, na tym bardziej subtelnym poziomie są one obecne.

Istnienie dwoch wzajemnie wykluczających się tez: o grzechu pierworodnym człowieka i o jego pierworodnej czystości

staje się zrozumiałe,jeśli będziemy pamiętali o rożnych poziomach struktur pola.Dlatego dążenie poprzez skruchę do Niepoznawalnego, Boskości – to wejście na wyższy poziom, duchowe podniesienie człowieka i oczyszczenie karmy.